U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Vanuit diverse geledingen hebben wij vernomen, dat vijftig plussers zich ongewenst voelen in Nederland, omdat zij geen werk meer hebben en zelfs zonder inkomen leven. Er zouden veel mensen in armoede leven en zelfs niet meer de beschikking hebben over een woning, omdat zij financieel niet meer in staat zijn, om de vaste lasten te kunnen dragen. Om een realistisch beeld te kunnen vormen vinden wij het van essentieel belang hier onderzoek naar te doen en de verantwoordelijken te voorzien van de enquête uitslag.

Ik doe ook mee!Ik doe ook mee!Wij zijn benieuwd naar de ervaringen van mensen, die vanaf hun vijftigste leeftijd zonder werk zijn gekomen. Dat kan zijn, omdat er gebruik wordt gemaakt van een pensioenregeling, of dat er  bijvoorbeeld ontslag aan de orde was. Uiteraard zijn er meer redenen denkbaar.

De uitslag van de enquête zullen wij publiceren op onze website en onder meer kenbaar maken aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Uw antwoorden kunt u indien u dat wenst anoniem invullen. In dat geval kunt u de naam en het e-mailadres achterwege laten. Indien u persoonlijk bericht van ons wilt ontvangen is het invullen van uw naam en e-mailadres uiteraard wel noodzakelijk. Anders kunnen wij u niet bereiken.

Doe ook mee aan onze enquête en geef uw eerlijke antwoorden door.

U kunt tot 1 februari 2019 meedoen. De aanvankelijke sluitingsdatum was 15 december 2018, doch deze is verruimd. Daarna hopen wij voldoende data te hebben om de enquête te sluiten.

 

Persoonlijke gegevens (uw naam en e-mailadres) worden door ons niet gedeeld aan derden, of andere organisaties zonder uw toestemming. 

Team data analisten

50+ Enquête                                                 Toelichting op de vragen

Velden gemarkeerd met * zijn vereist.

Vul s.v.p. uw naam en e-mailadres in als u door ons geïnformeerd wilt worden. Zo neen, dan vult u niets in.

 

 

Vermeldt uw laatst genoten opleidingsniveau.

 

1| Alleen uw leeftijd is voldoende. Dus bijvoorbeeld 52 jaar.

 

2| De leeftijd waarop u werkloos werd. Bijvoorbeeld 59 jaar.

 

3| Als u bijvoorbeeld zelf ontslag hebt genomen is het antwoord ja.

4| Omschrijf de werkelijke reden. Bijvoorbeeld reorganisatie of uw functie verviel of u paste niet meer in het team etc.

5| U vult ja of neen in de naam van het bedrijf hoeft u niet te vermelden.

6| Omschrijf waarom u niet werkzaam bent. Bijvoorbeeld door pensioen of omdat u volgens de werkgever niet voldoet etc.

7| Recruiter is de persoon, die zorg draagt voor werving en selectie, of in opdracht van een bedrijf als contact persoon fungeert.

 

8| Omschrijf kort en krachtig uw antwoord met onderbouwing s.v.p.

 

 

9| Antwoord met ja of neen.

 

10| Bijvoorbeeld WW of Bijstand.

11| Omschrijf welke acties u heeft ondernomen nadat uw inkomen en uitkering vervallen is.

12| Vermeldt uw idee/ mening met onderbouwing s.v.p.

 

13| Geef uw mening en onderbouw uw antwoord/ waaruit blijkt dat...

14| Geef u mening s.v.p.

 

15| Geen verplichting om in te vullen alleen als u dat wenselijk acht. 

 

 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?