U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Wat we doen

 

 

Wij bieden reguliere en specifieke dienstverlening aan voor ondernemers, overheid en particulieren. Zoals trainingen, coaching, advisering en mediation. Maatwerk voor uw onderneming behoort eveneens tot onze service. De organisatie scan is bijvoorbeeld zinvol om uw bedrijf door te lichten.

Personal coaching (voor de individu) als u uw doelen helder wilt krijgen. Training rouwverwerking na ontslag. Zo zijn er meer voorbeelden denkbaar. Op onze website treft u informatie aan onder de tabbladen. Specifiek voor ondernemers en particulieren. Sommige trainingen overlappen elkaar en zijn voor ook in groepsverband toepasbaar.

Vanuit onze dienstverlening kan in overleg met de opdrachtgever ook bedrijf gerelateerde trainingen aangeboden worden, waarin de hulpvraag van de opdrachtgever verdisconteerd is. 

Hanteer s.v.p. ons contactformulier voor uw specifieke wensen. Wij  nemen contact met u op en toetsen de haalbaarheid van uw doelstelling.  

 

Het belangrijkste ingrediënt van ons succes zijn fantastisch gemotiveerde medewerkers. Wij zijn toegewijd aan het aantrekken en behouden van professionele mensen. Een verscheidenheid van initiatieven en programma's bieden onze medewerkers de mogelijkheid te groeien en zich in hun loopbaan te ontwikkelen, waarbij ze worden beloond en erkend voor hun inspanningen. Door ons netwerk kunnen wij reguliere- en specifieke dienstverlening aanbieden, welke ten goede komt voor de klant. Doelen bewerkstelligen, die leiden tot het gewenste resultaat geeft ons energie.

 

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

 

Bent u gemotiveerd?

Wanneer u klaar bent om te groeien, en verantwoordelijkheid wilt nemen voor u eigen werknemers en de missie wilt vervullen, dan bent u gemotiveerd voor onze dienstverlening.

Heeft u vragen over wat wij voor u kunnen betekenen? Hanteer s.v.p. ons contact formulier of bel eventueel onze adviseur van de afdeling Klantenbeheer. Als de lijnen bezet zijn heeft u de mogelijkheid om uw naam en telefoonnummer in te spreken. U wordt dan binnen 48 uur teruggebeld.  

Team Consultned 

Download onze brochureDownload onze brochure


 

Check de afbeeldingCheck de afbeelding 

Onze kerntaken  

  • mediation
  • coaching
  • training
  • advisering 

 

Ons R.O.R.C. model, staat voor Revenu On Reducing Cost. Zodra een quickscan- organisatiescan wordt uitgevoerd bij een bedrijf hanteren wij het R.O.R.C. model. 

 

Actuele informatie check onze actueel pagina

Media dienstverlening? Check consultned.nl. 

Ondernemers of overheid?
  

We zien ze feitelijk als één doelgroep, omdat ondernemers en overheid veel overeenkomsten hebben. Daarom zijn onze reguliere trainingen voor beiden toepasbaar. Onder het tabblad ondernemers staan de diverse coachingen en trainingen beschreven.


Particulieren/ werknemers/ individuen?

Het zijn de mensen die zelf hun doelen nastreven. Voor deze doorzetters hebben we specifieke trainingen beschikbaar. In bepaalde situaties geldt dat zij van dezelfde dienstverlening gebruik kunnen maken als die bestemd zijn voor ondernemers en overheid. Een mooi voorbeeld daarvan is onze PODA training. Deze training  (profileren op de arbeidsmarkt) is voor mensen die boventallig worden, of al in een uitkeringssituatie verkeren. Evenals voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De trainingen worden zowel in bedrijven gehouden als in buurthuizen. Informeer naar de mogelijkheden en neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier.

 

CheckCheck Direct contact opnemen?

 

 

 


 

PODA training

Over onze PODA training leest u meer onder het tabblad dienstverlening. Het is een training die u sterker maakt voor de arbeidsmarkt. Voor alle doelgroepen beschikbaar. Een goede motivatie is essentieel om deel te nemen. Zo ook voor de interactie in de groep. Wilt                          u meer informatie check dan de PODA pagina. 

 

Re-integratie traject

 

 

We onderscheiden re-integratie in:

·   Het proces van opnieuw aan het werk raken na langdurige ziekte. De re-integratie van een werknemer wordt meestal begeleid door een               bedrijfsarts. 

·   Re-integratie of herintegratie betekent letterlijk 'weer laten functioneren'. Meestal wordt er gedoeld op 're-integreren op de arbeidsmarkt',       wat betekent dat iemand opnieuw op zoek gaat naar werk via een bureau. Ook na een ziekmelding spreekt men bij terugkeer op de eigen               werkplek van re-integratie. 

Ons re-integratie traject is op beide situaties toepasbaar. We hebben met 'partijen' contact over jouw re-integratie wat we doen met respect en overtuiging. Lees hier meer over onder ziekteverzuim. 

 


Veranderingsmanagement

 

Advisering op het gebied van veranderingsmanagement of inkrimping van personeel in uw bedrijf, met aansluitend coaching van personeel behoort tot onze dienstverlening. We zien en horen beide 'partijen' en komen tot een oplossing.


Coachen van mensen heeft in de afgelopen jaren als managementinstrument en middel voor persoonlijke ontwikkeling een enorme groei doorgemaakt. De werkomgeving verandert en coachen is in veel bedrijfstakken en ondernemingen het uitgelezen middel om mensen te leren omgaan met veranderingen en uitdagingen. Door mensen te motiveren en in te gaan op hun specifieke kwaliteiten bereiken we mooie resultaten.

Het spreekt voor zich dat na onze coaching sessies personeelsleden hun doelen kunnen bereiken.

 

Ons adviesproces

In ons adviesproces doorlopen we zes fases: 

 

  • aanmelding 
  • intakegesprek
  • analyse (gegevens) 
  • advisering/actieplanning
  • werk
  • evaluatie

  

 Afhankelijk van de behoefte wordt coaching of training ingezet.

 Video presentatie

Consultned.nl is gespecialiseerd in het maken van videopresentaties voor uw bedrijf, daarmee bereikt u uw specifieke klanten. Particulieren kunnen een elevator pitch (verkooppraatje) in een video presentatie door ons laten opnemen. Via onze homepagina bereikt u onze media dienstverlening.

Lees meer over onze media dienstverlening op: consultned.nl   

 


 

Communicatie training

Het gesprek wat u heeft met de klant wordt beïnvloed door de manier waarop u communiceert. 
De reactie die u krijgt is het effect van uw eigen communicatie. Onze communicatietraining leert u om een optimaal resultaat te behalen en de reactie van de klant te krijgen die u uiteraard wilt.

 

 

 


Klanttevredenheidstraining  

Klanttevredenheid is in deze tijd een 'hot item' zo ook voor uw bedrijf. 
Door onze "down-top' methode bereikt u de klant en de klant uw bedrijf. 


Onderzoek

Uit onderzoek is gebleken dat werkprocessen vanaf het bureau worden gemaakt en aangeboden, 
terwijl de behoefte van de klant op een ander niveau ligt. 

Er wordt vaak gesuggereerd dat de klant snel iemand aan de telefoon wilt hebben, om zijn of haar verhaal te doen. 
Uit de praktijk blijkt, dat de klant meer behoefte heeft aan het juiste (kwalitatieve) antwoord op de vraag, waardoor een langere wachttijd acceptabeler wordt bevonden. Een keuze menu dient beperkt te zijn. Doorverbindingen met verschillende personen wordt als storend ervaren. 

Irritaties ontstaan ondermeer bij klanten, als een groot keuze menu wordt aangeboden, waarin specifiek voor elke dienstverlening een keuze gemaakt dient te worden. Dit is tijdrovend en klantonvriendelijk. In plaats van klanttevredenheid te bewerkstelligen wordt het tegenover gestelde bereikt. Specialisme van goed opgeleid personeel is een pree. 

Voorbeeld een timmerbedrijf met een keuzemenu, waarin uitsluitend de doelgroep wordt vermeldt is klantvriendelijker dan alle houtsoorten in een keuzemenu op te nemen. 


Beloftes

Beloftes zijn goed als ze ook binnen de afgesproken termijn waar gemaakt kunnen worden. Duidelijkheid is een vereiste. Zo ook de afhandeltijd. Bedenk dat termijnen acceptabel moeten zijn voor de klant, maar ook effectief voor jouw bedrijf. 


Klantbehoefte

Klantevredenheidsonderzoek is zinvol als de processen afgestemd zijn op de klantbehoefte.Indien er vragen worden gesteld maar de antwoorden ontbreken of niet in relatie zijn met uw producten, heeft een onderzoek c.q. analyse geen zin en zal de klant op termijn geen deelnemer meer zijn.
Los van de inverstering die u als ondernemer hebt gedaan. 


Het is aan te bevelen, om uw klanten informatie te verstrekken over de resultaten
van het onderzoek en de vervolgstappen, die u als ondernemer neemt om klanttevredenheid te bevorderen. 

U bereikt daarmee, dat de klant zich serieus genomen voelt en dat heeft een meerwaarde. De vertaalslag: klanttevredenheid, stijging van de omzet.   
 


Werving & selectie met profielrapportage

Wij kunnen voor uw organisatie intake, werving en selectie gesprekken op locatie, met door uw geselecteerde kandidaten voeren. Werving en briefselectie blijft in uw portefeuille, waardoor u zelf de regie voert over het personeelsbeleid. Deze manier van werving zal in de praktijk meer opleveren dan recruiters die vaak uit zakelijk belang handelen zonder kennis te hebben van de branche, waarin uw bedrijf is gesitueerd.


Profielrapportage

Onze profielrapportage geeft u een beeld van de kandidaat, waarover u een beslissing kunt nemen, om al dan niet verder te gaan met betrokkene. Een door ons gemaakt plan van aanpak zal u verder kunnen helpen om de juiste keuze te maken, de kandidaat (medewerker) te accepteren en indien nodig te begeleiden.  

 

Ziekteverzuimbegeleiding

Onder verzuimbegeleiding verstaand wij het coachen van de medewerker tijdens ziekteverzuim of re-integratie. De medewerker is ziek gemeld en uw doel is, om de medewerker weer aan het arbeidsproces deel te laten nemen. Tijdens dit traject wordt nauw samengewerkt met uw eigen HRM afdeling en de Arbodienst bij wie uw bedrijf is aangesloten. De medewerker wordt eveneens betrokken in dit proces en uiteraard geconfronteerd. Doelstelling samen de dialoog aan te gaan en te komen tot adequate werkhervatting. Een stappenplan zal uitkomst bieden en onbegrip voorkomen. Onze ervaring in verzuimbegeleiding heeft geresulteerd in een sterk afnemend ziekteverzuimpercentage binnen ondernemingen en overheidsinstellingen. 

 

Monitoren van verzuim.

Elk bedrijf is op grond van de wet Poortwachter verplicht om zich bij een Arbo-dienst aan te sluiten. De Arbo-dienst zal vervolgens een medisch onderzoek instellen naar de mate van arbeidsongeschiktheid van de medewerker. Consultned monitort voor u het ziekteverzuim proces en de doorlooptijden, welke door de wetgever gesteld zijn.


Ziek zijn overkomt je...

Consultned zal in gesprek gaan en de persoon begeleiden. 
Ons motto: "Ziek zijn overkomt je". "Hoe  je er mee omgaat is een keuze?"

Ons re-integratietraject sluit mooi aan in de behoefte van de medewerker en uw bedrijf.

 
Personal assessment


Als de werkzaamheden tot verzuim hebben geleid kan aansluitend het persoon assessment uitgevoerd en primair vastgesteld worden of de huidige functie passend is. Dat kan leiden tot bijvoorbeeld ander werk in- of extern.

 
Arbeidsomstandigheden

Er kunnen ook andere oorzaken zijn, waardoor uw medewerker zich arbeidsongeschikt acht. Denk aan de arbeidsomstandigheden zoals werkplek, bureaustoel, omgeving en andere gerelateerde zaken, die tot verzuim kunnen leiden. Door aanpassing van de werkplek wordt uitval voorkomen.

  

Beschouwing 

Er zijn meer gerelateerde situaties te bedenken, waarbij onze dienstverlening voor u effectief kan zijn. Wij beperken ons slechts, door enkele te benoemen. Consultned biedt u de mogelijkheid om als onafhankelijke partij een objectief en niet bindend advies uit te brengen, met als uitgangspunt, dat het gevonden compromis een win-win-situatie oplevert. 

Onze assessments maken unieke talenten zichtbaar, waardoor een beter begrip ontstaat van de persoon in kwestie, zijn of haar motivatie, talenten en mogelijke groeidomeinen. U kunt uw kostbare tijd effectief en efficiënt inzetten door ons in te huren. Nieuwsgierig wat we voor u kunnen betekenen? Check s.v.p. onze contact pagina.  

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?