Training & coaching 

Onze trainingen en coachingen treft u aan onder de diverse tabbladen. Vanuit onze dienstverlening kan in overleg met de opdrachtgever ook bedrijf gerelateerde trainingen aangeboden worden, waarin de hulpvraag van de opdrachtgever verdisconteerd is. Dat zelfde geldt voor individuele trainingen of coachtrajecten t.b.v. particulieren.

Particulieren kunnen zelfstandig kiezen voor een bepaald coachtraject. Tijdens het intakegesprek wordt in gezamenlijk overleg bepaald waar de behoefte ligt. Een coachtraject is persoonlijk en betekent maatwerk. Vaak worden coachtrajecten ingezet om bepaalde competenties op een hoger niveau te krijgen. Te denken valt aan commutatie, of persoonlijke trajecten. Onze coaches gaan in op de belangen en behoefte van de cliënten. Psychische hulp ressorteert niet onder onze dienstverlening. Daartoe zal een psycholoog of psychiater meer kunnen bereiken. Van belang is dat er tussen beide 'partijen' een vertrouwensband ontstaat om het coachtraject succesvol af te kunnen ronden.   

We gebruiken cookies, om informatie te verzamelen en analyses te kunnen doen. Door onze website te bezoeken gaat u  akkoord met dit beleid.

Begrepen

Training is groepsverband.

Hanteer s.v.p. het contactformulier voor uw specifieke wensen. Wij nemen vervolgens contact met u op. Tijdens het intakegesprek wordt de haalbaarheid van uw doelstelling getoetst.  

Bent u gemotiveerd?

Wanneer u klaar bent om te groeien, en verantwoordelijkheid wilt nemen voor u eigen leven en de missie van uw bestaan vervullen, dan bent u gemotiveerd voor onze persoonlijke coaching en ontwikkelingsprogramma.

gallery/attachments-Image-direct-contact

Direct contact opnemen?

gallery/attachments-Image-t-diversen_1

Coachen...

Het coachen van mensen heeft in de afgelopen jaren als managementinstrument en als middel voor de individuele ontwikkeling een enorme groei doorgemaakt. De werkomgeving verandert en is daardoor in veel ondernemingen het uitgelezen middel, om mensen te leren omgaan met uitdagingen en snel veranderde arbeidsmilieus. Helaas wordt het middel soms ook ingezet voor dossier opbouw, om een toekomstige ontslagaanvraag te onderbouwen.

Positieve coaching is in onze optiek een beter middel, omdat daarmee de kernkwaliteiten van de betrokkene zichtbaar worden. Als uit de coaching blijkt dat het werk niet gerelateerd is aan de competenties van de werknemer dienen vervolgacties ondernomen te worden. Aansluitend een plan van aanpak.

Daarna kunnen beide 'partijen' de balans opmaken en de conclusie trekken; intern- of extern aan de slag. De werknemer zal zich kunnen vinden in de beslissing en dat is goed voor zijn of haar loopbaan ontwikkeling.

De verbinding tussen mens en werk.

Bron: Paul Kerr
gallery/attachments-Image-planning
gallery/attachments-Image-consultned-11-7-2019

Tel. 036-5246296                  

info@consultned.com                    

Volg ons op Twitter.
Bekijk ons op YouTube.
Volg ons op Facebook.

Consultned 

Postbus 1130

1200 BC  HILVERSUM

 © 11071998 | Consultned. All Rights Reserved. KvK 32069909 | © Consultned.com | © Consultned.nl (media)