1200 BC  HILVERSUM

Dienstverlening

Wij bieden reguliere en specifieke dienstverlening aan voor ondernemers, overheid en particulieren. Zoals trainingen, coaching, advisering en mediation. Maatwerk voor uw onderneming behoort eveneens tot onze service. Dat laatste is essentieel om de doelstelling van een bepaalde onderneming te kunnen realiseren. Indien onduidelijk is wat de doelstelling moet zijn, is de organisatie scan een goed middel, om de pijnpunten in uw bedrijf zichtbaar te maken. 

Sommige trainingen overlappen elkaar en zijn ook in groepsverband toepasbaar. De PODA training is daar een concreet voorbeeld van.                              

Vanuit onze dienstverlening kan in overleg met de opdrachtgever ook bedrijfgerelateerde workshops, of trainingen aangeboden worden, waarin de hulpvraag (behoefte) van de opdrachtgever verdisconteerd is. 

Heeft u interesse in onze dienstverlening? Hanteer s.v.p. ons contactformulier voor uw specifieke wensen. Wij  nemen vervolgens contact met u op en toetsen de haalbaarheid van uw doelstelling.

Gemotiveerde medewerkers... 

Het belangrijkste ingrediënt van ons succes zijn fantastisch gemotiveerde medewerkers. Wij zijn toegewijd aan het aantrekken en behouden van professionele mensen. Een verscheidenheid van initiatieven en programma's bieden onze medewerkers de mogelijkheid te groeien en zich in hun werkzaamheden te ontwikkelen, waarbij ze worden beloond en erkend voor hun inspanningen. Door ons professionele netwerk kunnen wij reguliere- en specifieke dienstverlening aanbieden, welke ten goede komt van onze cliënten. Doelen bewerkstelligen, die leiden tot het gewenste resultaat geeft ons energie, waardoor wij onze cliënten van dienst kunnen zijn.

 

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

U bent gemotiveerd...

Wanneer u klaar bent om te groeien, en verantwoordelijkheid wilt nemen voor u eigen kunnen, en uw werknemers mee wilt nemen in uw missie, dan bent u gemotiveerd, om onze dienstverlening in te huren. 

Heeft u vragen over wat wij voor u kunnen betekenen? Hanteer ons contact formulier, of bel eventueel onze adviseur van de afdeling Klantenbeheer. Als de adviseur u niet te woord kan staan verzoeken wij u gebruik te maken van ons contact-formulier. U wordt binnen 48 uur op werkdagen, door een van onze adviseurs gebeld, of door middel van een e-mail bericht in kennis gesteld.

Onze kerntaken  

  • mediation (bemiddeling)
  • coaching
  • training
  • media

 

Ondernemers of overheid?
We zien ze als één doelgroep, omdat ondernemers en overheid veel overeenkomsten hebben. Uit commercieel of dienstverlenend oogpunt. Daarom zijn onze reguliere trainingen feitelijk voor beiden doelgroepen toepasbaar. Onder het tabblad ondernemers staan de diverse coachingen en trainingen beschreven.
 

Particulieren/ werknemers/ individuen?

Het zijn de mensen die zelf hun doelen nastreven. Voor deze doorzetters hebben we specifieke trainingen beschikbaar. In bepaalde situaties geldt dat zij van dezelfde dienstverlening gebruik kunnen maken als die bestemd zijn voor ondernemers en overheid. Een mooi voorbeeld daarvan is onze PODA training. Deze training  (profileren op de arbeidsmarkt) is voor mensen die boventallig worden, of al in een uitkeringssituatie verkeren. Evenals voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De trainingen worden zowel in bedrijven gehouden als in buurthuizen. Informeer naar de mogelijkheden en neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier.

Onze dienstverlening

gallery/attachments-Image-t-training

PODA training

Onze PODA training maakt u sterker voor de arbeidsmarkt. En is voor alle doelgroepen beschikbaar. Door handvatten aangereikt te krijgen met betrekking tot communicatie wordt u klaar gestoomd, om de juiste baan te vinden. Gebleken is dat na het volgen van deze training mensen eerder uitgenodigd worden voor een gesprek en sneller een baan vinden. Een goede motivatie is uiteraard essentieel, om deel te nemen. Zo ook voor de interactie in de groep. Wilt u meer informatie check de PODA-pagina.

 

gallery/attachments-Image-t-training_1

Re-integratie traject

 

We onderscheiden re-integratie in:

 

·   Het proces van opnieuw aan het werk raken na langdurige ziekte. De re-integratie van een werknemer wordt meestal begeleid door een bedrijfsarts 

·   Re-integratie of herintegratie betekent letterlijk 'weer laten functioneren'. Meestal wordt er gedoeld op 're-integreren op de arbeidsmarkt', wat betekent dat      iemand opnieuw op zoek gaat naar werk via een uitzendorganisatie. Ook na een ziekmelding spreekt men bij terugkeer op de eigen werkplek van re-integratie. 

Ons re-integratie traject is op beide situaties toepasbaar. We hebben met 'partijen' contact over uw re-integratie wat we doen met respect en overtuiging.     

Zie ook onder het kopje ziekteverzuimbegeleiding. 

 

gallery/attachments-Image-t-training_2

Veranderingsmanagement

Advisering op het gebied van veranderingsmanagement, of inkrimping van personeel in uw bedrijf, met aansluitend coaching van personeel ressorteert ook tot onze dienstverlening. We zien en horen beide belanghebbenden en komen tot een oplossing. Lees ook de informatie op onze 

gallery/attachments-Image-t-training_3

Communicatie training

Het gesprek wat u heeft met de klant wordt beïnvloedt door de manier waarop u communiceert. De reactie die u krijgt is het effect van uw eigen communicatie. Onze communicatietraining leert u om een optimaal resultaat te behalen en de reactie van de klant te horen, wat u uiteraard wilt. Communicatie is feitelijk uw visitekaart. 

gallery/attachments-Image-t-training_4

Training Klanttevredenheid 

Klanttevredenheid is in deze tijd een 'hot item' zo ook voor uw bedrijf. Door onze "down-top' methode bereikt u de klant en de klant uw bedrijf.   

Onderzoek
 

Uit onderzoek is gebleken dat werkprocessen vanaf het bureau worden gemaakt en aangeboden, terwijl de behoefte van de klant op een ander niveau ligt.      Lees meer over onze training klanttevredenheid.

Check de afbeelding
gallery/attachments-Image-t-diversen_2

Werving & selectie met profielrapportage

Wij kunnen voor uw organisatie intake, werving en selectie gesprekken op locatie, met door u geselecteerde kandidaten voeren. 

gallery/attachments-Image-Vr.-12

Werving en briefselectie blijft in uw portefeuille, waardoor u zelf de regie voert over het personeelsbeleid. Deze manier van werving zal in de praktijk meer opleveren dan recruiters die vaak uit zakelijk belang handelen zonder kennis te hebben van de branche, waarin uw bedrijf is verdisconteerd. Competenties, werkervaring en opleiding zijn voor de beoordeling van de juiste kandidaat van belang. Achtergrond, geloof of leeftijd is voor ons niet een wervingsgrond, om de beoogde kandidaat bij voorbaat af te wijzen.

Profielrapportage

Onze profielrapportage geeft u een beeld van de kandidaat, waarover u een beslissing kunt nemen, om al dan niet verder te gaan met betrokkene. Een door ons gemaakt plan van aanpak zal u verder kunnen helpen om de juiste keuze te maken, de kandidaat (medewerker) te accepteren en indien nodig te begeleiden.  

gallery/attachments-Image-zieke-vrouw

Deze pagina is in onderhoud.

gallery/attachments-Image-t-diversen_3

Ziekteverzuimbegeleiding

Monitoren van verzuim.

Onder verzuimbegeleiding verstaan wij het coachen van de medewerker tijdens ziekteverzuim of re-integratie. De medewerker is ziek gemeld en uw doel is, om de medewerker weer aan het arbeidsproces deel te laten nemen. Tijdens dit traject wordt nauw samengewerkt met uw eigen HRM afdeling en de Arbodienst bij wie uw bedrijf is aangesloten.

De medewerker wordt nauw betrokken bij dit proces en uiteraard geconfronteerd. Doelstelling samen de dialoog aan te gaan en te komen tot adequate werkhervatting.

Een stappenplan zal uitkomst bieden en onbegrip voorkomen. Onze ervaring in verzuimbegeleiding heeft geresulteerd in een sterk afnemend ziekteverzuimpercentage binnen ondernemingen en overheidsinstellingen. 

Elk bedrijf is op grond van de wet Poortwachter verplicht om zich bij een Arbo-dienst aan te sluiten. De Arbo-dienst zal vervolgens een medisch onderzoek instellen naar de mate van arbeidsongeschiktheid van de medewerker. Consultned monitort voor u het ziekteverzuim proces en de doorlooptijden, welke door de wetgever gesteld zijn.

Consultned zal in gesprek gaan en de persoon begeleiden. 

gallery/attachments-Image-re-integratietraject

 
Arbeidsomstandigheden

Ziek zijn overkomt je...
 

Ons motto: "Ziek zijn overkomt je". "Hoe  je er mee omgaat is een keuze?"

Ons re-integratietraject sluit mooi aan in de behoefte van de medewerker en uw bedrijf.

 
Personal assessment

Als de werkzaamheden tot verzuim hebben geleid kan aansluitend het Personal assessment uitgevoerd en primair vastgesteld worden, of de huidige functie passend is. Dat kan leiden tot bijvoorbeeld ander werk in- of extern.

Particulieren kunnen een elevator pitch (verkooppraatje) in een video presentatie door ons laten verzorgen.

Er kunnen ook andere oorzaken zijn, waardoor uw medewerker zich arbeidsongeschikt acht. Denk aan de arbeidsomstandigheden zoals werkplek, bureaustoel, omgeving en andere gerelateerde zaken, die tot verzuim kunnen leiden. Door aanpassing van de werkplek wordt uitval voorkomen.

Consultned Media

Consultned.nl is gespecialiseerd in het maken van videopresentaties voor uw bedrijf, daarmee bereikt u uw specifieke klanten.                                         

gallery/attachments-Image-t-training_4

Corona Training In het kader van Coronavirus (COVID-19)-pandemie

gallery/1,5 mtr

De corona crisis heeft geleid tot een andere levenstijl. Dat is sterk naar voren gebracht, door onder meer de media en de regering. De zogenaamde nieuwe 1,5 meter samenleving is wat door de regering als wenselijk wordt beschouwd. De praktijk leert dat mensen hier terecht veel moeite mee hebben, omdat deze levenstijl loodrecht staat tegenover 'onze wijze' van sociale omgang met elkaar.

Er wordt veel aandacht en publiciteit gespandeerd of 1,5 meter afstand tot elkaar daadwerkelijk het beoogde resultaat zal behalen ten aanzien van de corona besmetting. Dat laatste wordt door velen bestreden en geargumenteerd. Wij zijn hier geen partij in, doch willen wel ondersteuning bieden betreffende de uitvoering van dit beleid.

Ons team is van mening dat een efficiente Corona training ongetwijfeld in de behoefte kan voorzien. Vooral ondernemers die willen weten hoe ze om moeten gaan met 1,5 meter afstand in bijvoorbeeld de eigen horeca gelegenheid. Ons team heeft hier een oplossing voor bedacht. Interesse?

Via onze contactpagina kunt u ons bereiken. Vermeldt op het contactformulier s.v.p. Corona Training en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Beschouwing

Er zijn meer gerelateerde situaties te bedenken, waarbij onze dienstverlening voor u effectief kan zijn. Wij beperken ons slechts, door enkele te benoemen. Consultned biedt u de mogelijkheid om als onafhankelijke partij een objectief en niet bindend advies uit te brengen, met als uitgangspunt, dat het gevonden compromis een win-winsituatie oplevert.

Onze assessments maken unieke talenten zichtbaar, waardoor een beter begrip ontstaat van de persoon in kwestie, zijn of haar motivatie, talenten en mogelijke groeidomeinen. U kunt uw kostbare tijd effectief en efficiënt inzetten door ons in te huren. Nieuwsgierig wat we voor u kunnen betekenen? Check s.v.p. onze contact pagina.